პროდუქცია

ერთჯერადი შპრიცები, კათეტერები

ინსულინის შპრიცი - არაფიქსირებული თავით

ვრცლად

ინსულინის შპრიცი - ფიქსირებული თავით

ვრცლად

ინსულინის შპრიცი (1-მლ) - ფიქსირებული თავით

ვრცლად

ინსულინის შპრიცი (1-მლ) - არაფიქსირებული თავით

ვრცლად

შპრიცი 2 მლ

ვრცლად

შპრიცი 3 მლ

ვრცლად

ერთჯერადი შპრიცი (5 მლ)

ვრცლად

შპრიცი 10 მლ

ვრცლად

შპრიცი 20 მლ

ვრცლად

შპრიცი 50 მლ

ვრცლად

ვენის კათეტერები

ვრცლად

ვენის კათეტერები პეპელა

ვრცლად

ფოლის კათეტერები

ვრცლად

შარდის კონტეინერი

ვრცლად

განავლის კონტეინერი

ვრცლად

სკარიფიკატორი (100 ც.)

ვრცლად

სკარიფიკატორი (100 ც)

ვრცლად

სკარიფიკატორი (200 ც.)

ვრცლად

სკარიფიკატორის საჩხვლეტი კალამი

ვრცლად

გადასხმის სისტემა ფილტრით - 24

ვრცლად

© 2018 GeoLatex ყველა უფლება დაცულია