კატეგორიები

გეოპლასტი - ქსოვილის ქირურგიული ლეიკოპლასტირი

შეფუთვა:  5მ*1.25სმ, 5მ*2.5სმ, 5მ*5.0სმ, 1*500სმ, 2*500სმ, 5*500სმ. სამედიცინო ლეიკოპლასტირი დამზადებული თეთრი ან ხორცისფერი ბამბის ქსოვილისაგან. თუთიის ოქსიდის ფუძიანი წებო უზრუნველყოფს ხანგრძლივ წებოვნებას და სინოტივის, წყლის და ოფლის მიმართ მედეგობას. კანს აძლევს სუნთქვის საშუალებას. აძრობის შემდეგ არ ტოვებს წებოს ნაკვალევს. ადვილად იხევა გრძივად და განივად. ატარებს რენტგენის სხივს. გამოყენება: კათეტერების, საფენების და ა.შ. საფიქსაციოდ.