კატეგორიები

ორსულობის ტესტი სტრიპი

ორსულობის ტესტი სტრიპი. მხოლოდ ინ ვიტრო დიაგნოსტიკისთვის. ტესტი საჭიროა მოთავსდეს დილის შარდი სუფთა ჭურჭელში, შემდეგ მოთავსდეს ტესტი სითხეში დანიშნულ ნიშნულამდე და გაჩერდეს მასში 20-30 წამი. ამის შემდეგ მოთავსდეს ტესტი მშრალ, ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. რის შედეგადაც მიიღება რეზულტატი, კერძოდ კი - ერთი, ან ორი შეფერილი  ხაზი. პირველი ხაზი ადასტურებს ტესტის გამართულ მოქმედებას, ხოლო მეორე ხაზი ადასტურებს ორსულობისთვის საკმარის ჰორმონების არსებობას.

შესაბამისობაშია სერტიფიკატთან ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, HSAS 18001