კატეგორიები

ორსულობის ტესტი ჭავლური

ორსულობის ტესტი ჭავლური. მხოლოდ ინ ვიტრო დიაგნოსტიკისთვის.  

ინ-ვიტრო ტესტ სისტემების გამოყენების წესები                    

  • აუცილებელია დაცული იქნეს შენახვის წესები.
  • დაზიანებული შეფუთვის შემთხვევაში შეიძლება პასუხი იყოს არასწორი.
  • შეფუთვა იხსნება უშუალოდ მოხმარების წინ.
  • ვადაგასული ტესტ-სისტემის გამოყენება შეიძლება იყოს მიზეზი არასწორი პასუხის.
  • ტესტის ჩატარების ოპტიმალური დრო - დილას, ღამის ძილის შემდეგ.
  • თუ ტესტ-სისტემა არ არის ჭავლური, მაშინ შარდი უნდა შეგროვდეს სტერილურ კონტეინერში.
  • რეკომენდებულია ტესტირების წინ მოხდეს ჰიგიენური პროცედურების ჩატარება სასქესო ორგანოზე.
  • აუცილებელია მოხმარების ინსტრუქციის დაცვა.

შესაბამისობაშია სერტიფიკატთან ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, HSAS 18001