სასაქონლო ნიშანი სანტავიკი

"სანტავიკი" არის შპს "გეო ლატექსის" საკუთარი სავაჭრო ნიშანი, რომელიც დადასტურებულია და რეგისტრირებულია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის (საქპატენტის) მიერ. გაყალბება ან მიმსგავსება ნებისმიერი ფორმით ისჯება საქართველოს კანონმდებლობით.