საფეხბურთო ტურნირი მე-2 ეტაპი

სპორტული დღეები გრძელდება - გეო ლატექსის საფეხბურთო ტურნირი პარტნიორ კომპანიებთან.